Joke SMS, Love SMS, Naughty SMS, Missing You SMS,Good Morning SMS, Good Night SMS, Shayari SMS, Festival SMS, Thought Of The Day SMS, Friendship SMS,Birthday SMS

Friday, January 2, 2009

Good Night SMS – I.P.C. ki dhaara 100jao ke tahat SMS

Saare gwaho aur byano ko madde nazar rakhte hue
I.P.C. ki dhaara 100jao ke tahat SMS padhne wale ko
Good Night keh kar raat bhar sone ki saza sunai jati hai

No comments: